Hoppa till innehåll

Ekosystembaserad
Havsförvaltning

FÖR ETT HAV I BALANS


Södra Bottenhavet

I Södra Bottenhavet finns en blandning av marina arter som har sitt ursprung både i söta och salta vatten. Det är avgörande att förstå sambanden mellan de olika arterna och människans påverkan för att skapa en god förvaltning. Arbetsgrupperna i projektet jobbar bland annat för att:

 • stärka strömmingsbeståndet
 • få till en hållbar förvaltning av säl och skarv
 • säkerställa förutsättningarna för lax och havsöring
 • utveckla en hållbar besöksnäring

Samtidigt finns stora planer på havsbaserad vindkraft i området, något som kommer med både möjligheter och utmaningar.

Kommunerna som omfattas av projektet är: Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar.

Stockholms skärgård

Havsekosystemet i Stockholms skärgård har exploaterats och påverkats under lång tid. Både miljön på land och i havet är mycket varierad, på både liten skala och mellan olika delar av skärgården vilket är viktigt att ta hänsyn till i den ekosystembaserade förvaltningen. Arbetsgrupperna i projektet jobbar bland annat för att:

 • stärka strömmingsbeståndet
 • tillgängliggöra miljöinformation i sjökort
 • en modern fossilfri skärgårdstrafik
 • skydda grunda vikar och våtmarker

Kommunerna som omfattas av projektet är: Nynäshamn, Vaxholm, Haninge, Stockholms stad, Norrtälje, Värmdö, Österåker och Södertälje.

8+fjordar

8+fjordar startade 2008 som en följd av försvinnande fiskbestånd och en försämrad havsmiljö. Sedan dess har 8+fjordar i Bohuslän arbetat systematiskt med olika åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i kustområdet från Nordre älv till Uddevalla. Inom 8+fjordar jobbar man bland annat med:

 • fiskevård och biotopvård
 • spökfiske
 • restaurering av blåmusselbankar
 • skolprojekt om invasiva arter

Kommunerna som omfattas av projektet är: Stenungssund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla i Bohuslän.


Frukostseminarium

På tisdagar mellan klockan 8.30 till 9.15 bjuder projektet in till digitala frukostseminarier med olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden.

Här hittar ni både kommande föreläsningar och tidigare inspelningar.

Aktörsforum

På aktörsforum samlar vi projektets deltagare som sedan jobbar vidare i arbetsgrupper. En stor bredd av aktörer ger större kunskap och fler perspektiv.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att hitta lösningar på komplexa problem.

Rapporter

Under projektets gång har vi skapat en rad rapporter om allt från modeller för hållbart företagande till kartläggningar av ekosystemet.

Nedan hittar du länkar till samtliga publicerade rapporter.

Vill du vara med?

PROJEKTLEDARE
SÖDRA BOTTENHAVET

Erica Hasslar
0293-21 83 21

PROJEKTLEDARE
SÖDRA BOTTENHAVET

Mikael Nordberg
072-235 29 37

PROJEKTLEDARE
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Gustaf Almqvist
072-548 18 23

PROJEKTLEDARE
8+FJORDAR

Niclas Åberg
0303-73 25 13


Projektets mål
Tillsammans arbetar vi för ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Sedan 2021 har tre projekt utforskat hur man kan arbeta med en havsförvaltning som är lokalt förankrad med respekt för ekosystemets gränser. Läs mer om projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten 2021 och finansieras av EU-medel.