Hoppa till innehåll

Södra Bottenhavet


Pilot Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan de fem kommunerna Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar samt organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området.

En unik miljö – värd att skydda

Hur ska vi kunna nyttja havet på ett bra sätt, så att så många som möjligt får tillgång till dess rikedomar, och ändå se till att de finns kvar till framtida generationer?

Det är frågor vi försöker besvara tillsammans inom ramen för ekosystembaserad havsförvalting Södra Bottenhavet.

Om bestånden tillåts krascha så blir balansen i skärgårdens ekosystem satt ur spel och vi får heller inga framtida generationer av yrkesfiskare. Vi förlorar inte bara vår skärgårdsmiljö utan även kulturarv.

Vi strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.


Vill du lära dig mer om havsmiljön i Södra Bottenhavet?


AKTUELLT

EBHF: Ett ovärdeligt nätverk

Lokala nätverk för havsmiljöarbetet ger ett stort mervärde. Det konstaterade flera av deltagarna i pilotprojektet Ekosystembaserad Havsförvaltning när de möttes i Stockholm för att utvärdera arbetet.

– EBHF har gett mig ett ovärderligt nätverk, jag tror att det vi skapar nu ger ringar på vattnet som vi idag inte kan förutse, säger Jenni Brink Bylund, vattenstrateg på Värmdö kommun.


Välkommen Isak Eksell

Isak Eksell är vår nya åtgärdssamordnare! Isak kommer jobba 50 procent för projektet och 50 procent för Tierps kommun.

Fokus kommer vara på våtmarker, fria vandringsvägar för fisk i våra älvar, marina områdesskydd, och regionala förvaltningsåtgärder för fiskbestånd samt säl & skarv.


Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Nytt naturreservat: Tupparna- Kalvhararna

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en workshop om reservatsbildning för Tupparna-Kalvhararna i Söderhamns kommun 15 maj.

Workshopen är en del av ett EU-finansierat projekt ”Marint skydd i Gävleborg” som pågår mellan 2023-2025 med målet att öka andelen marint skyddade områden i Gävleborgs län.


Digital seminarieserie:
Börja tisdagarna med oss!

EBHF drar ingång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses varje tisdag mellan klockan 8:30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden. Mer detaljerad information om träffarna hittar ni genom att klicka på länken nedan.


Ny rapport:
Strömmingen hotad

Situationen för strömmingen i Södra Bottenhavet och Östersjön har allvarligt försämrats under de senaste 20 åren. Orsakerna är troligen många samverkande faktorer men det vi själva kan påverka snabbast är det aktuella fisketrycket. Läs hela faktaundelaget genom att klicka på länken nedan


VIKTIGA DATUM


Aktörsforum – Digitalt
22 maj LÄS MER HÄR

Tvärforum – Säl och skarv
4 juni LÄS MER HÄR


AKTÖRSFORUM

I Södra Bottenhavet bjuder vi in till regionala aktörsforum flera gånger om året. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda i utvecklingen av vår havsmiljö.

Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och vi kan i stället hitta sätt att samverka och samskapa. En stor bredd av aktörer ger större kunskap och fler perspektiv och tillsammans skapar vi förutsättningar att hitta lösningar på komplexa problem.

ARBETSGRUPPER

Deltagarna från aktörsforum bildar mindre arbetsgrupper som driver självständiga och avgränsade projekt.

Det är i arbetsgrupperna som det faktiska arbetet uträttas och de skapas och omformas efter behov.

Strömming
Gemensam havsplan
Natur och turism
Hållbar energi
Lax och havsöring
Säl och skarv
Organisation och finansiering

Projektledare
Söderhamns kommun
Mikael Nordberg

072-235 29 37

Projektledare
Tierps kommun
Erica Hasslar
0293-21 83 21


Projektets mål
Tillsammans arbetar vi för ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Sedan 2021 har tre projekt utforskat hur man kan arbeta med en havsförvaltning som är lokalt förankrad med respekt för ekosystemets gränser. Läs mer om projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten 2021 och finansieras av EU-medel.