Hoppa till innehåll

Vår metod

Ekosystembaserad havsförvaltning (EBHF)

Ekosystem är en väv där allt hänger ihop och där alla delar som ingår i ekosystemet påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara stort eller litet. Det kan vara en tångruska, en sandstrand eller hela planeten Jorden. Även våra mänskliga samhällen kan betraktas som ekosystem. System bygger på återkopplingar, det vill säga att vi påverkar och påverkas av ekosystem på olika nivåer.

En ekosystembaserad förvaltning tar hänsyn till allt detta. Det handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat.

Kartlägg

Med hjälp av forskning och lokal kunskap kartlägger vi ekosystemet och människans påverkan.

Samlas

Vi samlar regionala aktörer som verkar längs kusten tillsammans med myndigheter och forskare för att kunskapsutjämna och få en samsyn på problemen och hitta möjliga lösningar.

Agera

I mindre grupper tar vi kunskapen vidare i praktiken med åtgärder för att återskapa ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Aktörsforum

Deltagarna från aktörsforum bildar mindre arbetsgrupper som driver självständiga och avgränsade projekt.

Det är i arbetsgrupperna som det faktiska arbetet uträttas och de skapas och omformas efter behov.

Storforum

En gång om året samlar vi deltagarna från från hela Sverige för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Flera utmaningar återkommer i samtliga regioner. En sådan är förvaltningen av säl och skarv.

Säl- och skarv intresserad deltagare från respektive område har därför gått samman för att gemensamt hitta lösningar för en ekosystembaserad förvaltning.

Vill du vara med?

PROJEKTLEDARE
SÖDRA BOTTENHAVET

Erica Hasslar
0293-21 83 21

PROJEKTLEDARE
SÖDRA BOTTENHAVET

Mikael Nordberg
072-235 29 37

PROJEKTLEDARE
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Gustaf Almqvist
072-548 18 23

PROJEKTLEDARE
8+FJORDAR

Niclas Åberg
0303-73 25 13


Projektets mål
Tillsammans arbetar vi för ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Sedan 2021 har tre projekt utforskat hur man kan arbeta med en havsförvaltning som är lokalt förankrad med respekt för ekosystemets gränser. Läs mer om projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten 2021 och finansieras av EU-medel.