Hoppa till innehåll

Stockholms skärgård


Pilot Stockholms skärgård är ett samverkansprojekt som leds av Länsstyrelsen Stockholm. Kommunerna, Regionen, Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdens intresseföreningar representeras genom Skärgårdens exekutivkommitté. Tillsammans med intressegrupper och näringsliv jobbar vi för olika fysiska insatser i området.

En unik miljö – värd att skydda

Stockholm är ett växande län och många intressen ska rymmas i en begränsad yta även i skärgården. Särskilt under sommarmånaderna med ett högt besökstryck som ofta är koncentrerat till vissa platser och ögrupper.

Vad är en hållbar tillväxt, och hur ska vi kunna nyttja havet så att så många som möjligt får tillgång till dess rikedomar, och ändå se till att det finns kvar till framtida generationer?

Det är frågor vi försöker besvara tillsammans inom ramen för projektet Ekosystembaserad havsförvalting Stockholms skärgård.

Om fiskbestånden tillåts krascha så har vi inga framtida generationer av yrkesfiskare och balansen i skärgårdens ekosystem är satt ur spel. Vi förlorar inte bara vår skärgårdsmiljö utan även vårt kulturarv.

Vi strävar mot morgondagens havsförvaltning som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.AKTUELLT

EBHF: Ett ovärdeligt nätverk

Lokala nätverk för havsmiljöarbetet ger ett stort mervärde. Det konstaterade flera av deltagarna i pilotprojektet Ekosystembaserad Havsförvaltning när de möttes i Stockholm för att utvärdera arbetet.

– EBHF har gett mig ett ovärderligt nätverk, jag tror att det vi skapar nu ger ringar på vattnet som vi idag inte kan förutse, säger Jenni Brink Bylund, vattenstrateg på Värmdö kommun.


Ny rapport:
Så funkar ekosystemet i Stockholms skärgård

Med hjälp av arbetsgruppen Regional fiskeförvaltning har forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum tagit fram konceptuella modeller av ekosystemet i Stockholms skärgård. Rapporten kommer ligga till grund för en ny förvaltningsplan för fisk och fiske som kommer tas fram 2024.


Foto: Jonn Leffmann

Enkät:
Har du sett en mink?

Länsstyrelsen Stockholm är intresserad av hur du som bor och/eller verkar i Stockholms skärgård upplever förekomst och eventuella problem kring mink. Enkäten är anonym. Ange inga personuppgifter, dvs. sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person, t. ex. namn, kontaktuppgifter eller fastighetsbeteckning. Enkätsvaren blir inkomna handlingar som kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.


Digital seminarieserie:
Börja tisdagarna med oss!

EBHF drar ingång en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor kopplade hållbar utveckling av vår havsmiljö. Vi ses varje tisdag mellan klockan 8:30-9.15 för att lyssna på olika experter som delar med sig av det senaste inom sina respektive områden. Mer detaljerad information om träffarna hittar ni genom att klicka på länken nedan.


VIKTIGA DATUM


Aktörsforum 12
18 juni LÄS MER HÄR

Tvärforum – Säl och skarv
4 juni LÄS MER HÄR


AKTÖRSFORUM

I Stockholms skärgård bjuder vi in till regionala aktörsforum flera gånger om året. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda i utvecklingen av vår havsmiljö.

Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och vi kan i stället hitta sätt att samverka och samskapa. En stor bredd av aktörer ger större kunskap och fler perspektiv och tillsammans skapar vi förutsättningar att hitta lösningar på komplexa problem.

ARBETSGRUPPER

Deltagarna från aktörsforum bildar mindre arbetsgrupper som driver självständiga och avgränsade projekt.

Det är i arbetsgrupperna som det faktiska arbetet uträttas och de skapas och omformas efter behov.

Ekosystemanalys strömming
Fossilfri skärgårdstrafik
Regional fiskeförvaltning
Naturskydd och fritidsbåtar
Effektiv åtgärdsförankring

Projektledare
Gustaf Almqvist
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se
072-548 18 23


Projektets mål
Tillsammans arbetar vi för ett hav i balans med en levande kust och skärgård.

Ekosystembaserad Havsförvaltning
Sedan 2021 har tre projekt utforskat hur man kan arbeta med en havsförvaltning som är lokalt förankrad med respekt för ekosystemets gränser. Läs mer om projektet på Havs och Vattenmyndigheten.

Finansiering
Projektet initierades av Havs- och vattenmyndigheten 2021 och finansieras av EU-medel.