Hoppa till innehåll

Lansering:
Miljöinformation i sjökort

Pressmeddelande 21 maj 2024

Nu blir det lätt att göra rätt på sjön! Med hjälp av ny miljöinformation i Skippos digitala sjökort kan båtförare i Stockholms skärgård från och med i sommar göra medvetna val för att skydda grunda värdefulla bottnar. I känsliga områden rekommenderas båtförare att köra försiktigt och att lyfta ankaret rakt upp istället för att släpa det längs botten. Områdena är också fina att snorkla i.

Fågelskydd- och sälskyddsområden har länge funnits med på sjökort. Men det har varit omöjligt att veta var skyddsvärd undervattensvegetation finns, vilket gjort det svårt för båtförare att ta extra hänsyn. Men tack vare ett samarbete mellan bland annat forskare på Stockholms Universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen, Värmdö och Vaxholms kommuner samt företaget Skippo finns nu sådan information tillgänglig på Skippos app med digitala sjökort. 

– Det känns otroligt roligt att se hur ambitionerna att synliggöra de viktiga undervattensmiljöerna för båtfolket nu blir verklighet. Det är tydligt att det går att komma framåt även i komplexa frågor när flera aktörer gör gemensam sak och samarbetar, säger Gustaf Almqvist projektledare för Ekosystembaserad Havsförvaltning – Stockholms skärgård. 

Ekosystembaserad Havsförvaltning är ett projekt som pågår sedan 2021 och samlar en bred grupp av aktörer som arbetar med havsmiljöfrågor. Miljöinformation i sjökort identifierades tidigt som ett gemensamt intresse.

– Vi har i många år arbetat med att skydda känsliga undervattensmiljöer, t. ex genom att lägga ut fasta bojar för att minska ankringsskador, men det här samarbetet tar den ambitionen till nästa nivå och hjälper våra besökare att bli ännu mer miljösmarta när de besöker Stockholms skärgård med egen båt,  säger Cecilia Wibjörn på Skärgårdsstiftelsen. 

Miljöerna är också fina att snorkla i. Foto: Joakim Hansen, Kransalgsäng

Informationen om undervattensmiljöerna kommer från botten- och vegetationsundersökningar genomförda av Stockholms universitet  och Länsstyrelsen i Stockholms län. Två typer av skyddsvärda områden kommer att  finnas med på kartan. Dels de ekologiskt viktiga ålgräsängarna och dels avgränsade grunda vikar med hög ekologisk status och undervattensvegetation med hotade arter.

– Vi är glada att Skippo med sitt miljöengagemang har valt att på detta sätt tillgängliggöra forskarnas och myndigheternas kunskap om de viktiga undervattensmiljöerna, säger Ellen Bruno som är policyanalytiker på Östersjöcentrum och som drivit och koordinerat arbetet.

– Vår önskan är dels att tillgängliggöra liknande information för hela Sveriges kust, dels att fler sjökortsleverantörer inklusive digitala  plottrar vill använda sig av informationen. 

Skippo är den största leverantören av digitala sjökort i Sverige med över 100 000 användare. Miljöinformationen är bara en del av en större satsning ”Miljöpakten” som ska hjälpa båtägare till ett mer hållbart liv på sjön.

Lagren med miljöinformationen börjar fungera den 21 maj 2024, allt du behöver göra är att ladda ner appen som är gratis.

– Våra medlemmar är måna om de marina miljöerna och detta är ett bra hjälpmedel för båtägare att själva kunna anpassa sitt beteende. Nu blir det lätt att göra rätt, konstaterar Carl Rönnow på Svenska Båtunionen.


Vill du veta mer? Kontakta:

Ellen Bruno
Östersjöcentrum
076-786 95 12
ellen.bruno@su.se

Gustaf Almqvist
Länsstyrelsen Stockholm
072-548 18 23
gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se

Fredric Oscarson
VD och grundare på Skippo
070-756 15 37
fredrik@skippo.io