Hoppa till innehåll

Verktyg och länkar

  Havs- och Vattenmyndighetens: Verktyg för lokal samverkan om vatten

  Här hittar du verktyg som du kan använda som stöd i lokalt samverkansarbete. Det är enkla och effektiva metoder för att fånga upp engagemanget och tillsammans arbeta för bättre vatten, och har utvecklats inom projektet Water Co-Governance.

  Lektionsbanken om Östersjön

  Behöver du underlag för att prata med barn och unga om Östersjöns historia, ekologi och biologiska mångfald? I lektionsbanken om Östersjön hittar du filmer, faktaunderlag, övningar och färdiga presentationer som är fria att använda.

  Det är forskare, kommunikatörer och pedagoger vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, i samarbete med Baltic Sea Science Center på Skansen som tagit fram materialet med finansiering av stiftelsen BalticSea2020.

  Naturvårdsverket: Dialog för naturvård

  Naturvårdsverket erbjuder en gratis utbildning för att utveckla naturvårdsarbetet. I flera video-föreläsningar ger de tips och råd för som är viktiga vid genomförandet av naturvårdsinsatser.

  Nedan finns länk till den första av fem föreläsningar.

  Arbetsmallar som stöd för samverkan

  Projektets processledare har tagit fram arbetsmallar som kan underlätta både fysisk
  och digital samverkan och samskapande. Gör din egen kopia innan du börjar redigera filen.