Hoppa till innehåll

Kan fler få njuta av skärgården?

Krönika 17 maj 2024

Vi vet att skärgården är känslig och att stora turistströmmar medför stora utmaningar. Samtidigt vill vi att fler ska få uppleva den unika skärgårdsmiljön. Är det en omöjlig ekvation? Det frågar sig Fatma Ali, som är engagerad i WWF Sweden Youth och deltog i en workshop på Värmdö om hållbara besök.

Skär, holmar och öar, omgivna av vattenområden, förknippade med en kustlinje. Arkipelag där människor bor och lever året runt, mer känt under dess dagliga term, skärgården… En plats där de bofasta utgör en mycket liten andel av de människor som besöker området under högsäsongen. Livet, både på land och under ytan, ställs inför utmaningar med de stora turistströmmarna.

Hållbara besök och turism är en självklar fråga för oss på WWF Sweden Youth (WSY), en fråga som bör inkludera alla, även oss unga i samhället. Att inte nöja sig med gårdagens lösningar på morgondagens problem och att utmana gamla sanningar samt utveckla nya sätt att tänka i en grupp, är hur vi vill bidra med förändring. WSY vill att fler unga från olika delar av samhället ska komma ut i vår vackra natur och miljö, men frågan är – tål skärgården fler besökare?

Möjligheter i Nämndöskärgården
I Nämndöskärgården planeras både för en nationalpark och ett biosfärområde. Det finns en stor artrikedom i dess marina miljö, särskilt i de grunda skyddade vikarna. Samtidigt är den marina miljön mycket känslig för propellrar, svall och ankringsstörning.

Foto: Lotten Hjelm

Många fåglar, sälar och flera andra djur häckar och rastar i dessa områden, och floran på öarna är anpassad till den unika skärgårdsmiljön. Det finns bostäder och fritidshus, och landskapet hålls öppet av djur som betar. Det blir därför av stort intresse att se hur man kan arbeta för att främja och skapa förutsättningar för hållbara besök och turism i området.

Därför deltog jag, tillsammans med ett 30-tal andra engagerade personer, med olika bakgrund och anknytning till skärgården, på en workshop om just hållbara besök och turism i skärgården. En rad olika frågor var uppsatta på väggarna i lokalen och i små grupper diskuterade vi vad hållbara besök och turism innebär, hur man styr mot önskade beteenden samt vilka målkonflikter som finns.

Allemansrätt och allemansvett
Diskussionerna var livliga och tankeväckande. Utbytet av olika idéer och tankar gav nya insikter om hur hållbara besök och turism kan utvecklas. Jag kunde hoppa från bord till bord och höra hur förslag på lösningar till utmaningarna liknade varandra, till exempel användningen av digitala verktyg. Vid andra tillfällen kunde svaren skilja sig åt från bord till bord. Medan det vid ett bord diskuterades hur säsongerna kan förlängas för att jämna ut besökstrycket under högsäsongen, exempelvis genom att locka besökare på hösten, så kunde diskussionen vid ett annat bord istället handla om hur guidade turer kan vara lösningen. Något alla var dock eniga om var att allemansrätten också handlar om allemans ansvar.

Så gör vi skillnad
Så fann vi svar på alla våra frågor? Självklart inte, men vi kom en god bit på vägen! Sammanfattningsvis tror vi att det handlar om att styra besökare till platser som klarar av besökstrycket. Genom att använda digitala verktyg och QR-koder kan besökare få bättre information i rätt tid, och om vi skapar en samsyn kring ansvarsfullt agerande tror vi att det går att skapa en balans mellan näringslivets utveckling och naturens förutsättningar. När boende och besökare har rätt kunskap och information kan de fatta medvetna val. På så sätt skapar vi förutsättningar för en levande skärgård där alla arter i ekosystemet kan trivas.

Workshopen är ett gott exempel på hur vi praktiskt, genom reflektion och dialog, kan ta konkreta steg för att göra skillnad och skapa en hållbar skärgårdsturism för fler.


Bakgrund:
Inom ramen för projektet ”Ekosystembaserad Havsförvaltning – Stockholms skärgård” har flera aktörer tillsammans bildat arbetsgruppen Naturskydd och fritidsbåtar. För att hitta möjliga lösningar för en hållbar besöksnäring i skärgården anordnades en sammankomst i form av en kreativ workshop på Värmdö i april 2024.

Fatma Ali, som är engagerad i WWF Sweden Youth och har ett särskilt intresse för havs- och kustmiljön, var en av de som deltog på mötet.”

Har du frågor? Skriv till info@ebhf.se